Master's degree Interuniversitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral (MásterFUEGO)

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster Universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral.

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Durada: 1 any i mig

Crèdits ECTS: 90

Títol al que dona dret: Màster Universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral.

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL

Matèries

Crèdits

Obligatòries

50

Optatives

17,5

Pràctiques Externes

10,5

Treball de Fi de Màster

12

TOTAL

90

 

Year 2024-2025

???label.docentes.curso???
1r SEMESTER
Code Subject Type Credits
12292 FOUNDATIONS OF FOREST MANAGEMENT C 5
12293 FOUNDATIONS OF FOREST ENVIRONMENT C 5
12294 FOUNDATIONS OF GIS AND REMOTE SENSING C 5
12295 FOUNDATIONS OF WILDLAND FIRES C 5
FIRST YEAR
12253 WILDLAND FIRE: PHYSICS AND WEATHER B 5
12256 FOREST FIRE RISK MODELS B 5
12257 TECNOLOGIES APPLIED TO EMERGENCIES B 5
12271 FIRE ANALYSIS AND SIMULATION B 5
12276 FIRE EMERGENCY PLANING AND MANAGEMENT B 5
12277 WILDAND FIRE SUPPRESSION: STRATEGIES AND TACTICS B 5
2d SEMESTER
Code Subject Type Credits
12254 FIRE ELOLOGY AND MANAGEMENT OF BURNED WILDLANDS B 5
12255 FOREST FUEL MANAGEMENT B 5
12258 INCIDENT COMMAND SYSTEM IN WILDLAND FIRE SUPPRESSION O 2,5
12259 LEADERSHIP AND MANAGEMENT OF EMERGENCY TEAMS O 2,5
12260 LOGISTICS AND OPERATIONS IN WLDLAND FIRE SUPPRESSION O 2,5
12261 JOB HAZARD IN FOREST FIRES O 2,5
12266 APPLIED OCONOMICS IN WILDLAND FIRE DEFENCE O 2,5
12273 PRESCRIBED BURNING LAB B 5
12278 WILDAND FIRE SUPPRESSION: TACTICS AND RESOURCES B 5
12286 PHYSICAL CONDITION AND THERMAL STRESS O 2,5
12287 INFORMATION MANAGEMENT IN FIRE EMERGENCY O 2,5
12289 AVIATION IN WILDLAND FIRE EMERGENCY O 2,5
SECOND YEAR
1r SEMESTER
Code Subject Type Credits
12262 MANAGEMENT OF THE URBAN-FOREST INTERFACE O 2,5
12263 MANAGEMENT AND DEFENCE OF THE FOREST LANDSCAPE AGAINST FIRES O 2,5
12264 REMOTE SENSING APPLIED TO WILDLAND FIRES O 2,5
12265 INTERNATIONAL COOPERATION O 2,5
12267 APPLIED RESEARCH TECHNIQUES O 2,5
12268 EXTERNAL TRAINING B 10,5
12282 WILDLAND FIRE CAUSES INVESTIGATION O 2,5
2d SEMESTER
Code Subject Type Credits
12268 EXTERNAL TRAINING B 10,5
ANUAL
Code Subject Type Credits
12268 EXTERNAL TRAINING B 10,5
UNDEFINED
Code Subject Type Credits
12269 MASTER'S THESIS B 12