Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral

Crèdits ECTS

90

Preu crèdit ECTS

27.67 €

Any d'inici

2022-23

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat de Lleida, Universidad de León, Universitat Politècnica de València

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà

Places

25

Coordinació

Domingo Molina / Luz Valbuena Relea etseafiv.coordmfuego@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Presentació del Màster
Presentació del Màster
Presentació del Màster
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El màster interuniversitari en “INCENDIS FORESTALS, CIÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL MásterFUEGO”, (WILDLAND FIRE SCIENCE AND INTEGRATIVE MANAGEMENT MSc), es constitueix com a programa formatiu de postgrau de caràcter oficial, l'estructura organitzativa i acadèmica del qual responen al que recull el Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol.

Enllaç a la web col·lectiva del Màster de les 4 universitats

Díptic MásterFUEGO

Logos MFuego