Màster Interuniversitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Horaris

Primer semestre

Sessió 0 virtual de complements de formació

13/10/2022 en endavant

12292 GESFOR - GESTIÓ FORESTAL C 5

12293 MEDFOR - MEDI FORESTAL C 5

12294 SIGTEL - SIG i TELEDETECCIÓ C 5

12295 FUEFOR - FOC FORESTAL C 5

Sessió Primera Universitat Politècnica de València

17-21/10/2022

12253 FISMET - Física i meteorologia en incendis forestals

GIUFOR - Gestió de la Interfaç Urbana-Forestal

12265 COPINT - Cooperació internacional en incendis forestals

12267 TECINV - Tècniques d'investigació aplicada

Sessió Segona Universitat de Lleida

21-25/11/2022

12271 ANASIM - ANÀLISI I SIMULACIÓ DE FOCS FORESTALES -O

12272 MODRIE - Models de risc d'incendis forestals

Sessió Tercera Universitat de Lleida

12-16/12/2022

12277 ESTTAC - ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES D'EXTINCIÓ

12274 ORDDEF - ORDENACIÓ I DEFENSA DEL PAISATGE FORESTAL CONTRA INCENDIS

12287 GESINF - GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN EMERGÈNCIAS

Sessió Quarta Universidad de León

9-13/01/2023

12271 TECNOL - Tecnologies aplicades a emergències

12276 ORGGES - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA

12285 TELAPL - TELEDETECCIÓ APLICADA

Repàs del primer semestre acadèmic

17/01/2023 3-4pm

Presentació online

Segon semestre

Sessió Cinquena Universidad de Vigo (Pontevedra)

6-10/02/2023

12255 GESCOM-Gestió de combustibles forestals

12260 LOGOPE-Logística i operacions en incendis forestals

12289 MEDAER - MEDIS AERIS

12275 ECOAPL - ECONOMIA APLICADA EN LA DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS

Sessió Sisena BIS Universitat de Lleida

20-24/03/2023

12282 INVCAU - INVESTIGACIÓ DE CAUSES O 2,5

12282 RIELAB- Riscos Laborals O 2,5

Sessió Sisena Universitat de Lleida

27-29/03/2023

12278 TECMED - TÈCNIQUES I MEDIS D'EXTINCIÓ

12273 QUEPRE - CREMES PRESCRITES

Sessión Setena Universidad de León

17-22/04/2023 en endavant

ECOGES - ECOLOIA DEL FOC I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES CREMADES
CONFIS - CONDICIÓ FíSICA, ESTRÉS TÈRMIC
DIRTEX - DIRECCIÓ TÈCNICA D'EXTINCIÓ
LIDEME - LIDERATGE EN GESTIÓ D'EMERGÈNCIES