Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Normativa de la titulació

Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques

Codi Assignatura Tipus ECTS
12268 Pràctiques en Empresa Obligatòria 10,5

El coordinador de pràctiques externes del màster és el professor: Domingo Molina

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de Lleida. (Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)

Activitat obligatòria, amb una assignació docent de 10,5 crèdits ECTS. Suposa l'estada durant 210 h (6 setmanes) en una empresa o institució, pública o privada, per tal de conèixer, aplicar i desenvolupar algunes de les tasques tècniques recollides en el programa formatiu que s'elabori de l'assignatura. L'objectiu és que els estudiants adquireixin experiència en l'activitat professional participant en les activitats d'una empresa o institució pública. Els principis, objectius, estructura i model d'avaluació s'ajustaran al que estableix la UdL en el seu Acord del Consell de Govern de 26 de novembre de 2014. Com a breu resum del sistema de supervisió, seguiment i avaluació procedim a exposar els sistemes que s'implementaran:

Supervisió i Seguiment. Es desenvoluparà a través de les figures següents:

  • Coordinador de les pràctiques. Cadascuna de les universitats participants designaran un/a responsable de les pràctiques acadèmiques externes, que podrà ser o no el/la coordinador/a del Màster de cada universitat. Serà la persona responsable de contactar amb les empreses i institucions on es faran les pràctiques i de gestionar els convenis de col·laboració amb cadascuna d'elles. Coordinarà, amb el/la tutor/a acadèmic/a, el desenvolupament de les pràctiques.
  • Tutor/a acadèmic/a. Cada alumne/a disposarà d'un/a tutor/a acadèmic/a que, mitjançant el desenvolupament de tutories, realitzarà el seguiment de l'activitat de l'alumne/a.
  • Tutor/a de l'empresa. Serà l'encarregat/da d'assessorar l'alumne/a i realitzar el seguiment de la seva activitat en l'empresa.

Avaluació. Es desenvoluparà en base a:

  • Informe d'avaluació de l'empresa. Elaborat pel/per la tutor/a de l'empresa, recollirà el grau de consecució de les competències generals i específiques de l'assignatura.
  • Informe del/la tutor/a de la Universitat sobre l'activitat de l'alumne/a en les sessions de tutoria.
  • Avaluació, per part de tots/es dos/dues tutors/es, de la Memòria de pràctiques presentada per l'alumne/a.

Reconeixement de crèdits

L'activitat laboral o professional que podrà ser reconeguda serà la desenvolupada de caràcter tècnic en l'àmbit de les competències del Màster. Aquesta experiència haurà de ser acreditada quant al treball desenvolupat i al temps invertit per l'empresa o institució on s'hagi dut a terme. El nombre de crèdits reconeguts d'aquesta experiència s'ajustarà a la ràtio hores de presència/ ECTS de l'assignatura de Pràctiques en Empresa del Màster (210 h / 10,5 ECTS). Vegeu aquí el procediment per a demanar el reconeixement de crèdits.

Les institucions amb les quals es tenen en l'actualitat signats convenis de col·laboració són molt nombroses, sent principalment administracions públiques, que tenen la competència en treballs de prevenció i extinció d'incendis forestals, i empreses del sector:

1)Institucions Nacionals

Administracions i empreses públiques

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. SDG de Política Forestal

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya (DG Emergències. Bombers)

Gobierno de Aragón. (DG de Gestión Forestal)

Gobierno de Cantabria.

Gobierno de la Diputación Foral de Navarra (Bomberos)

Govern de Illes Balears (Conselleria de Medi Ambient i Servei de Protecció Civil 112)

Gobierno de las Islas Canarias (Consejería de Medio Ambiente)

Gobierno de la Región de Murcia (Consejería de Medio Ambiente)

Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente).

Junta Castilla y León. Incendios Forestales.

Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural

Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) - Centro de Invest. Forestales de Lourizán

Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. AVSRE - Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Generalitat Valenciana. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. DG de Prevenció d'Incendis Forestals

Diputació de València

Diputació de Castelló

Diputació d'Alacant

Deputación de Pontevedra

Deputación de Ourense

Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana (AMUFOR)

Grup TRAGSA

Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències de la Generalitat Valenciana - (SGISE)

Empresa Pública Mediambiental de la Generalitat Valenciana (VAERSA)

Empresa Pública Forestal de la Diputació de València (DIVALTERRA)

Empresa pública medioambiental de la Junta de Castilla La Mancha (GEACAM)

Empresa pública medioambiental del Gobierno de Aragón (SARGA)

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)

Fundación CESEFOR (Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León)

Empreses privades

AGRESTA

ANCAR (Teruel)

BABCOCK (Mutxamel, Alacant)

ETRA I+D (València)

LEVANFOR (Moixent, València)

Medi XXI (Carcaixent, Valencia)

PLYSA Air Nostrum (Manises, València)

PYRO Fire Extinction (València)

Tecnosylva (León)

UAW Works (Olocau, València)

VIELCA (València)

Energía y Celulosa (ENCE) S.A.

Grupo FINSA

FORA

2) Institucions internacionals

Consejo Nacional de Investigación de Italia - IBE de Cerdeña

Cuerpo Forestale e Vigilancia Ambietale  (CFVA Cerdeña)

Corporación Nacional Forestal (Chile)

Administración Forestal del Land Sajonia-Anhalt (Alemania)

Administración Forestal del Land Turingia (Alemania)