Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12256 MODELS DE RISC D'INCENDIS FORESTALS B 5
12257 TECNOLOGIES APLICADES A EMERGENCIES B 5
12277 ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES D'EXTINCIÓ B 5
12276 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA B 5
12271 ANÀLISI I SIMULACIÓ DE FOCS FORESTALS B 5
12253 FÍSICA I METEOROLOGIA EN INCENDIS FORESTALS B 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12258 DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'EXTINCIÓ O 2,5
12286 CONDICIÓ FÍSICA I ESTRÈS TÈRMIC O 2,5
12266 ECONOMIA APLICADA EN LA DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS O 2,5
12287 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN EMERGÈNCIES O 2,5
12255 GESTIÓ DE COMBUSTIBLES FORESTALS B 5
12289 MITJANS AERIS O 2,5
12273 CREMES PRESCRITES B 5
12254 ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES CREMADES B 5
12261 RISCOS LABORALS EN INCENDIS FORESTALS O 2,5
12278 TÈCNIQUES I MITJANS D'EXTINCIÓ B 5
12259 LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D'EMERGÈNCIES O 2,5
12260 LOGÍSTICA I OPERACIONS EN INCENDIS FORESTALS O 2,5
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12268 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 10,5
12267 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ APLICADA O 2,5
12264 TELEDETECCIÓ APLICADA ALS INCENDIS FORESTALS O 2,5
12282 INVESTIGACIÓ DE CAUSES O 2,5
12265 COOPERACIÓ INTERNACIONAL O 2,5
12262 GESTIÓ DE LA INTERFAZ URBÀ-FORESTAL O 2,5
12263 ORDENACIÓ I DEFENSA DEL PAISATGE FORESTAL CONTRA INCENDIS O 2,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12268 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 10,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12268 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 10,5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12269 TREBALL DE FI DE MÁSTER B 12
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12293 FONAMENTS DEL MEDI FORESTAL C 5
12294 FONAMENTS DE SIG I TELEDETECCIÓ C 5
12292 FONAMENTS DE GESTIÓ FORESTAL C 5
12295 FONAMENTS DE FOCS FORESTALS C 5