Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Treball de Fi de Màster

És de caràcter obligatori i té una assignació docent de 12 ECTS. Els estudiants hauran de fer aquest treball individual sobre un tema de caràcter professional relacionat amb les competències del títol. Consistirà en la realització d'un exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant d'un tribunal universitari en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides als ensenyaments. Es regirà per la normativa específica aprovada per la Comissió del Màster complint els requeriments del mateix aprovats per la Universitat de Lleida(http://udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs /Ordenacio_academica/Normativa-de-avaluacio-i-calif.-graus-i-masters-UdL-Febrer2020_CAT.pdf)

 

Procediment de presentació de proposta de TFM

Full de Conformitat

Dipòsit del TFM a Secretaria

Normativa

Criteris d'avaluació del TFM

Guia d'estil per elaborar el TFM

Guia docent

Recomanacions per a la presentació i defensa del TFM

Relació de treballs realitzats