Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster Universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral.

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Durada: 1 any i mig

Crèdits ECTS: 90

Títol al que dona dret: Màster Universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral.

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL

Matèries

Crèdits

Obligatòries

50

Optatives

17,5

Pràctiques Externes

10,5

Treball de Fi de Màster

12

TOTAL

90

 

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12277 ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES D'EXTINCIÓ B 5
12271 ANÀLISI I SIMULACIÓ DE FOCS FORESTALS B 5
12256 MODELS DE RISC D'INCENDIS FORESTALS B 5
12253 FÍSICA I METEOROLOGIA EN INCENDIS FORESTALS B 5
12257 TECNOLOGIES APLICADES A EMERGENCIES B 5
12276 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA B 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12255 GESTIÓ DE COMBUSTIBLES FORESTALS B 5
12266 ECONOMIA APLICADA EN LA DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS O 2,5
12254 ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES CREMADES B 5
12287 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN EMERGÈNCIES O 2,5
12273 CREMES PRESCRITES B 5
12260 LOGÍSTICA I OPERACIONS EN INCENDIS FORESTALS O 2,5
12289 MITJANS AERIS O 2,5
12278 TÈCNIQUES I MITJANS D'EXTINCIÓ B 5
12261 RISCOS LABORALS EN INCENDIS FORESTALS O 2,5
12259 LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D'EMERGÈNCIES O 2,5
12286 CONDICIÓ FÍSICA I ESTRÈS TÈRMIC O 2,5
12258 DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'EXTINCIÓ O 2,5
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12262 GESTIÓ DE LA INTERFAZ URBÀ-FORESTAL O 2,5
12282 INVESTIGACIÓ DE CAUSES O 2,5
12265 COOPERACIÓ INTERNACIONAL O 2,5
12263 ORDENACIÓ I DEFENSA DEL PAISATGE FORESTAL CONTRA INCENDIS O 2,5
12264 TELEDETECCIÓ APLICADA ALS INCENDIS FORESTALS O 2,5
12267 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ APLICADA O 2,5
12268 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 10,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12268 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 10,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12268 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 10,5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12269 TREBALL DE FI DE MÁSTER B 12
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12295 FONAMENTS DE FOCS FORESTALS C 5
12292 FONAMENTS DE GESTIÓ FORESTAL C 5
12293 FONAMENTS DEL MEDI FORESTAL C 5
12294 FONAMENTS DE SIG I TELEDETECCIÓ C 5