Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MásterFUEGO)

Presentació del Màster

Els incendis forestals ja no són únicament una pertorbació constant en els nostres ecosistemes, sinó que s'han convertit en un problema de protecció civil amb greus repercussions socioeconòmiques. El canvi climàtic i el progressiu abandonament del territori en les zones rurals estan generant escenaris cada vegada més complexos i perillosos gestant emergències la gestió de les quals exigeix un major nombre de professionals especialitzats.

Aquesta major especialització abasta el maneig de tecnologies específiques avançades, coneixements de piroecologia, adquisició de destreses per a realitzar anàlisis complexes del comportament del foc, la formació especialitzada per a la professionalització dels diferents llocs dels Sistemes de Maneig d'Emergències, el coneixement de l'estructura legislativa i de planificació tant estatal com autonòmica, el domini de les diferents eines de gestió de la informació o la recerca en els diferents àmbits relacionats amb els incendis. Especialistes, en definitiva, en els diferents camps de la gestió integral dels actuals incendis forestals.

MásterFuego s'està impartint des del curs 2012-13. Va deixar d'impartir-se els cursos 2020-21 i 2021-22 en iniciar-se un període de reforma. El curs 2022-23 comença la segona edició amb la participació de tres universitats: Universidad de León, Universitat de Lleida i Universitat Politècnica de València. La Universidade de Vigo és una universitat col·laboradora. Durant els 7 cursos acadèmics de la primera edició es van matricular 216 alumnes.